Jockey Wheels Heavy Duty

JW800, JW802, JW803
Jockey Wheel Heavy Duty JW800, JW802

Jockey Wheel Heavy Duty JW800, JW802

5800
8” Wheel 800kg
5802
10” Wheel 2000kg
5803
Heavy Duty Swivel Plate
JW810
Jockey Wheel Jack Stand JW810

Jockey Wheel Jack Stand JW810

5810
Sidewind Jockey Stand (tube mount) 1350kg
JW812
Jockey Wheel Jack Stand JW812

Jockey Wheel Jack Stand JW812

5812
Topwind Jockey Stand (tube mount) 1350kg
JW820
Jockey Wheel Jack Stand JW820

Jockey Wheel Jack Stand JW820

5820
Drop Leg Jack Stand 2000kg
JW823
Jockey Wheel Jack Stand JW823

Jockey Wheel Jack Stand JW823

5823
Drop Leg Jack Stand 3000kg
JW825
Jockey Wheel Swivel Plate JW825

Jockey Wheel Swivel Plate JW825

5825
Heavy Duty Swivel Plate
JW830
Jockey Wheel Jack Stand JW830

Jockey Wheel Jack Stand JW830

5830
Jack Stand Plain 3000kg
JW840
Jockey Wheel Jack Stand JW840

Jockey Wheel Jack Stand JW840

5840
Jack Stand Plain 4000kg
JW850
Jockey Wheel Jack Stand JW850

Jockey Wheel Jack Stand JW850

5850
Landing Leg Sidewind 4.5 Tonne
JW860
Jockey Wheel Jack Stand JW860

Jockey Wheel Jack Stand JW860

5860
Landing Leg Sidewind 2 Speed, 12 Tonne